Aanpak

In heldere stappen op weg naar meer mensgerichte zorg

Een belangrijke bouwsteen op weg naar de best mogelijke mensgerichte zorg.

De Interactive Learning Rooms zijn ontwikkeld om meerdere kanten van de behoeften van een cliënt in beeld te brengen. Op deze manier ontstaat een compleet beeld en wordt de zorgverlener in staat gesteld om holistische zorg te leveren. De Interactive Learning Rooms worden niet gebruikt als losse interventie, maar zijn een belangrijke bouwsteen op weg naar de best mogelijke mensgerichte zorg.

nummer 1

Organisatie Intake

Tijdens de intake brengen we met een manager, afdeling- of beleidsmedewerker de specifieke uitdagingen van de organisatie in beeld. Vervolgens bepalen we hoe één of meerdere Interactive Learning Rooms een rol kunnen spelen bij het behalen van het gewenste resultaat. 

nummer 2

Nulmeting

Voorafgaand aan het spelen van de escaperoom brengen we de kennis van zorgverleners over mensgerichte zorg in kaart doormiddel van een quick scan. 

nummer 3

Introductie

Tijdens de introductie geven we meer achtergrond over het grote belang van persoonsgerichte zorg. Hoe kijkt het team aan tegen persoonsgerichte zorg in de eigen organisatie en op welke manier wordt het momenteel toegepast. 

nummer 4

Escaperoom

Het team betreedt een kamer waarin ze even weg zijn van de dagelijkse werkzaamheden. Ze verdiepen zich enkel en alleen in de belevingswereld van de cliënt. Ze werken samen om de gewoontes, rituelen en levensverhalen van de cliënt te vinden en uiteindelijk te 'ontsnappen' uit de kamer.  

nummer 5

Reflectie

Vier maanden nadat het team de escaperoom heeft gespeeld is het tijd voor het reflectiegesprek. Hierin worden ervaringen vanuit de escaperoom vertaald naar de dagelijkse werkzaamheden. Tijdens het spelen van de escaperoom staan lerend vermogen en gedragsontwikkeling altijd centraal.

nummer 6

Effectmeting

Enige tijd na het spelen van de Interactive Learning Rooms bekijken we welke inzichten de zorgverleners naar hun dagelijkse werk hebben meegenomen. Via een effectmeting bepalen we hoe de deelnemers hun werk na het spelen van de Interactive Learning Room beoordelen. Vervolgens kijken we of het organisatiedoel is bereikt en wat er nog nodig is om het resultaat duurzaam in stand te houden.

Wij gebruiken cookies om bezoekerstatistieken te meten via Google Analytics. Bij gebruik van deze website ga je akkoord met onze Privacy Policy.