Onze aanpak

Een spannende, speelse en beproefde leerervaring

Met Interactive Learning Rooms onderga je als team een spannende, speelse en beproefde leerervaring die ervoor zorgt dat:

  • je samen een volgende stap kunt zetten in persoonsgerichte zorg;
  • je als organisatie je betrokkenheid toont en medewerkers op een speelse manier ondersteunt in het omgaan met de veranderde zorgvraag en werkdruk;
  • je als zorgverlener je cliënt beter kent en begrijpt en daardoor een waardevolle relatie kunt opbouwen;
  • je technologie en digitale toepassingen optimaal kunt inzetten voor warme zorg;
  • je beter onthoudt en kunt toepassen wat je hebt geleerd;
  • je als team even uit je werkomgeving stapt;
  • je elkaar als collega’s op een andere, ontspannen manier leert kennen.
nummer 1

Organisatie Intake

Welke ambities heeft jouw organisatie op het gebied van persoonsgerichte zorg? Wat zijn kansen en belemmeringen die we kunnen gebruiken of verminderen om die droom te realiseren? Tijdens de organisatie intake brengen we dit samen in beeld zodat we weten met welk doel we het interactieve leerprogramma gaan realiseren inzetten. Om deze intake zo effectief mogelijk vorm te geven is het belangrijk bij dit gesprek een verantwoordelijk manager en bijvoorbeeld verpleegkundige of beleidsmedewerker te betrekken.

nummer 2

Nulmeting

Voorafgaand aan het spelen van de Escape Room brengen we de kennis van zorgverleners over persoonsgerichte zorg in kaart met een online voorbeeldcasus. Daarin laten we hen reageren op een fictieve, maar realistische situatie. Ook kijken we in hoeverre de zorgverleners al persoonsgerichte zorg in hun werk toepassen. Dit gebeurt allemaal met een link die op de telefoon of computer wordt geopend.

nummer 3

Introductie

Planetree begeleidt en faciliteert de gesprekken met de zorgverleners. Tijdens de training wordt er dieper ingegaan op het onderwerp persoonsgerichte zorg. Hoe kijkt het team aan tegen persoonsgerichte zorg in de eigen organisatie of op de eigen afdeling? We geven voorbeelden; welke herkennen de teamleden uit hun eigen praktijk?

nummer 4

Escape Room

Na de verkennende introductie is het zover: de zorgverleners betreden een kamer waarin ze ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid van registraties en oneindige lijstjes en zich verdiepen in de belevingswereld van de cliënt. Ze werken samen om de gewoontes, rituelen en levensverhalen van de cliënt te vinden en uiteindelijk te ontsnappen.

nummer 5

Reflectie

Nadat alle aanwezigen de Escape Room hebben gespeeld, is het tijd voor het reflectiegesprek. Hierin worden ervaringen vanuit de Escape Room vertaald naar de dagelijkse werkzaamheden. Het komt dichtbij als de medewerkers met de bril van Ria, Gerda en Harm op naar hun eigen cliënten kijken. In de learning room staan lerend vermogen en gedragsontwikkeling altijd centraal. Om zelf ook te blijven leren vragen we met een online evaluatie aan de deelnemers wat zij van het spelen van de Escape Room vonden.

nummer 6

Effectmeting

Enige tijd na het spelen van de Escape Room is het tijd om te bekijken welke inzichten de zorgverleners vanuit de Escape Room naar hun dagelijkse werk hebben meegenomen. In de periode na het spelen van de Escape Room zullen situaties in de dagelijkse praktijk hen doen terugdenken aan het interactieve leerprogramma. Hierop laten we de spelers in deze effectmeting reflecteren, via een link die zij individueel op hun telefoon of computer openen. Vervolgens kijken we of het organisatiedoel is bereikt of wat er nog nodig is om het geleerde duurzaam toe te passen.

Wij gebruiken cookies om bezoekerstatistieken te meten via Google Analytics. Bij gebruik van deze website ga je akkoord met onze Privacy Policy.